Instellingen

De maandelijkse inleg mag niet negatief zijn.
jaar
De eerste inleg moet minimaal € 1 bedragen.

Totaal ingelegd na jaar: .

%
%

Filter resultaten

%
Percentage van de totale wereldmarkt waarin een portefeuille moet beleggen. Een hoger percentage betekent betere risicospreiding en nabootsing van de index. Zie veelgestelde vragen.

Disclaimer

Met beleggen kunt je je inleg verliezen. Deze vergelijking is geen financiëel advies.

De berekening is gebaseerd op de door de banken/brokers en fondsbeheerders gepubliceerde kosten. Het rendement van 7,5% is een schatting op basis van het historische jaarrendement van de MSCI ACWI index sinds 31 december 1987. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst. Bovendien kunnen de rendementen van fondsen onderling verschillen door het volgen van een andere index of door het toepassen van verschillende uitsluitingscriteria.

Deze website bevat affiliate links. De affiliate links hebben geen invloed op de resultaten of volgorde in de vergelijking.

Met dank aan gerbenvl voor het analyseren van de jaarverslagen van fondsaanbieders om zo de gemiddelde dividendlekkage te bepalen.

Gemaakt door Nic Wortel. De broncode staat op GitHub.

Laatste update: 13 juli 2024

Met de huidige filters worden van de portfolio's getoond.